#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Thảo Luận
Ám Chi Lạc Ấn

Ám Chi Lạc Ấn

Tên khác: Ấn Kí Bóng Tối
Tác giả: Yên Đầu Mục Nhất
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: jaliscoproductosfineleather.com
Ngày thêm: 28/07/2014

Ám chi lạc ấn là câu chuyện kể về chàng thiếu niên có năng lực đặc biệt Tô Ngân cùng món đồ mà anh ta bảo vệ (vật bị thất lạc của thế giới khác), từ đó vô tình bị lôi kéo vào những cuộc chiến…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5919/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5818/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5711/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5611/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5509/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5408/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5329/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5228/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5127/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 50.223/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 50.122/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4921/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4820/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4719/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4618/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4507/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4406/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4305/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4204/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4102/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4001/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3918/12/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3815/12/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3709/12/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3619/11/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3518/11/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3406/11/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3323/10/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3222/10/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3107/10/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3005/10/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2918/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2812/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2709/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2606/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2504/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2403/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2303/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2231/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2130/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2029/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1928/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1827/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1725/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1623/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1522/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1421/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1321/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1220/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1119/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1018/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 917/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 815/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 714/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 610/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 505/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 403/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 302/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 201/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 131/07/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1416/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1312/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1209/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1107/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1003/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 902/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 801/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 707/08/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 606/08/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 505/08/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 431/07/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 330/07/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 229/07/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 128/07/2014

Bình luận